خیابان یا باغ وحش؟ | A Street or a Zoo

سونو، مونو و رینا مشغول بازی بودند که ناگهان یک عقاب بزرگ به سمت آنها می‌آید. ببینیم این سه تا دوست چه کار خواهند کرد.


 

 


  • Author: Mala Kumar, Manisha Chaudhry
  • Illustrator: Priya Kuriyan
  • The source of this book is; www.freekidsbooks.org

سورس این کتاب از سایت FREE KIDS BOOKS به نشانی freekidsbooks.org دریافت شده است. فایل دریافتی، به سفارش کی‌جویز | Kijoys ترجمه، صفحه‌آرایی مجدد و منتشر شده است. این انتشار به صورت الکترونیکی (کتاب حاضر) بوده و صرفاً، برای مطالعه و آگاهی بخشی به کودکان سرزمین ایران و فارسی‌زبانان دنیاست.
اخطار! هرگونه بهره‌برداری با اهداف تجاری، از این کتاب، طبق قوانین ملی و بین‌المللیِ نشر فیزیکی و الکترونیکیِ کتاب، غیرقانونی‌ست و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.